Karty podarunkowe

Z myślą o osobach, które w przedświątecznym chaosie szukają doskonałego prezentu dla bliskich osób, przygotowaliśmy Karty podarunkowe do naszego Klubu Torstar.

Osoby zainteresowane nabyciem Karty Podarunkowej zapraszamy do Recepcji Klubu.

Dla każdego naszego klubowicza, który zakupi kartę podarunkową o minimalnej wartości 119 zł dodajemy ręcznik klubowy gratis!

Dzięki nim, możecie obdarować przyjaciół najlepszym prezentem na święta, dzięki któremu będą oni mogli pograć zadbać o swoje zdrowie psychiczne jak i fizyczne!

Karty podarunkowe Torstar opiewają na różne kwoty - od 50 złotych do 200 złotych, jest również możliwość zakupu karty na określony karnet!

REGULAMIN:

1. Karta podarunkowa ważna jest przez 365 dni od dnia zakupu. Okres ważności Karty Podarunkowej nie ulega przedłużeniu. Środki nie wykorzystane w tym terminie przepadają.

2. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą na własność firmy Torstar Sp. z o. o. w momencie wydania karty.

4. Kwota wpłacona na kartę podarunkową, ani jej część nie ulega zwrotowi lub wymianie na środki pieniężne.

5. Zakupu karty podarunkowej można dokonać tylko na rzecz osoby drugiej, nie na użytek własny.

6. Minimalna kwota wartości karty podarunkowej to 50 zł.

7. Środki wykorzystane na karcie podarunkowej można przeznaczyć na zakup towarów z barku w klubie Torstar oraz karnety.

8. Zakup karty podarunkowej możliwy jest tylko w siedzibie klubu Torstar w Kobyłce przy ulicy Nadmeńskiej 9 lub w Wolominie przy ulicy Wołomińskiej 3.

9. Klub Torstar nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone, uszkodzone lub skradzione, po ich wydaniu Nabywcy lub Użytkownikowi.

11. Dokonując zakupu karty podarunkowej należy wskazać osobę fizyczną będącą jej przyszłym użytkownikiem, podając pisemnie jej dane: imię oraz nazwisko.

12. Osoba korzystająca z karty podarunkowej godzi się na warunki regulaminu Torstar, regulaminu siłowni.

13. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych firmie Torstar oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

14. We wszelkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Widzimy się w Torstarze!